Mata ej fåglar

Bild av fågel

Det inte tillåtet att mata småfåglar intill hyreshusen. Detta för att minska risken för att större fåglar såsom måsar och duvor lockas till husen då de förorenar fasader, uteplatser/balkonger m.m. samt även att det drar till sig skadedjur såsom möss.