Inomhusklimat

Element

Vid snabba väderomslag med stora temperaturskillnader, under framförallt vår och höst, är det svårt för våra värmesystem att hålla en jämn innetemperatur.

Byggnader ackumulerar fukt under sommarperioden. När hösten kommer och temperaturen sjunker både utomhus och inomhus, kommer även den ackumulerade fukten i betongstommen ut i lägenheten och det uppfattas som att det är rått och kallt inne i lägenheten.

Tips för rätt temperatur inomhus:

Placera inte möbler eller tunga gardiner framför elementen eftersom det hindrar värmen från att komma ut i rummet. Lämna minst 10-15 cm luftspalt.
Vädra snabbt och intensivt i max fem minuter.
Ventilationen är viktigt. Ha ventiler och innedörrar öppna så sprids värmen i lägenheten.

För att vi skall kunna veta vilken temperatur det är i din lägenhet är det viktigt att du inte använder annan värmekälla.

Har du under 20 grader efter att du följt våra tips - gör en felanmälan till oss.