Inflyttning

hand med nyckelklippa

KONTROLLERA ATT LÄGENHETEN ÄR HEL OCH REN

Du har rätt att kräva att lägenheten är i bra skick och ordentligt städad när du flyttar in. Lägenheten besiktigas alltid innan en ny hyresgäst flyttar in, men det kan ändå finnas brister som inte har upptäckts. Är du missnöjd med något är det viktigt att du omedelbart hör av dig till oss. Du kan exempelvis inte få ersättning för att den förra hyresgästen städat dåligt om du själv har städat lägenheten efter att du flyttade in.

Undersök möjligheten att få bostadsbidrag hos Pensionmyndigheten.

Är du intresserad av att hyra garageplats eller parkeringsplats med motorvärmare kontakta oss på tfn 0571-281 99.

KONTROLLERA DINA NYCKLAR

Vid inflyttning får du ett antal originalnycklar till lägenhet, port och tvättstuga. Dessa är alltid stämplade med ett speciellt nummer. Kontrollera att du fått rätt nycklar och att antalet stämmer. Du är själv ansvarig för att hålla ordning på nycklarna. De är värdeföremål som inte får komma i orätta händer. Vill du ha extranyckel beställer du detta genom Eda Bostads AB men kostnaden faktureras dig. 

Tillfälligt parkeringstillstånd vid inflyttning

Behöver du parkera inne på bostadsområdet vid inflyttningen krävs ett tillfälligt parkeringstillstånd. Är du i behov av parkeringstillstånd tala om det för oss när du skriver kontrakt. Parkeringstillståndet är tidsbestämt och gäller mellan kl 07.00–22.00.

HEMFÖRSÄKRING

Om du inte redan har en hemförsäkring måste du teckna en sådan. Den täcker det mesta av dina kostnader om du råkar ut för t ex inbrott, vattenskada, brand med mera.

Skulle du som hyresgäst förorsaka en skada sker en reglering mellan din hemförsäkring och Eda Bostads ABs försäkring där du som hyresgäst betalar den självrisk som du har i ditt eget bolag.

Har du ingen hemförsäkring är du själv ersättningsskyldig och får betala den kostnaden som uppstår i samband med skadan.

Det finns flera jämförelsesajter på nätet att jämföra hemförsäkringar på.

betala hyra i tid

Hyran skall betalas i förskott sista vardagen före varje kalendermånad. Hyresavier delas/skickas ut kvartalsvis. Se till att du betalar rätt månadshyra, se förfallodatum.

Det är viktigt att hyran betalas i tid, annars riskerar du att förlora ditt hyreskontrakt. Kontakta oss om Du kommer efter med betalning av någon anledning.

 

AUTOGIRO /E-faktura

Vill du ha hyran betald via autogiro kontakta oss på tfn 0571-281 99, blankett finns även under fliken Autogiro. Vill du få din hyra via e-faktura loggar du in på din internetbank, letar upp Eda Bostads AB och fyller i anmälningsformuläret.

 

ETT HEM DÄR DU KÄNNER DIG TRYGG OCH SÄKER

Det är en rättighet att kunna känna sig trygg och säker i både bostad och bostadsområde. Men ansvaret för säkerheten är delat:

Vi ska se till att lås och lampor utomhus som styrs med automatik fungerar.

Du som hyresgäst måste följa de regler som gäller för säkerheten och i övrigt vara allmänt aktsam om bostaden.

FEL OCH STÖRNINGAR

Du är skyldig att kontakta oss snarast om det inträffar ett fel eller en skada i lägenheten, så att inte skadan förvärras. I annat fall kan du bli skadeståndsskyldig. Felanmälan gör du genom att gå in på Felanmälan/ Mina sidor. Har Du inte tillgång till Felanmälan / Mina sidor kan du göra felanmälan måndag-torsdag mellan kl 08:00-12:00 och 13:00-16:00 och fredag mellan kl 08:00-12:00 och 13:00-15:00 på tfn 0571-281 99.

Om det visar sig att felet orsakats av onormalt slitage eller skadegörelse, kan du dock själv få stå för reparationskostnaden.

TRIVSEL/omtanke

Människor har olika referensramar. En del blir störda av sådant som andra inte bryr sig om. För att ett myller av olika människor ska fungera tillsammans och trivas bra, krävs att man tar hänsyn till varandra, både inom de egna väggarna och i gemensamma utrymmen.

Blir du störd, ta i första hand kontakt med din störande granne direkt. Om grannen inte upphör att störa dig, kontakta oss på tfn 0571-281 99 på dagtid eller Securitas störningsjour tfn 0771-50 60 91 mellan kl 22:00-07:00. Störande hyresgäst debiteras utryckningskostnaden.

Exempel på störningar kan vara:

  • Någon spelar musik på mycket hög nivå. En hund skäller högt och länge.

  • Någon duschar eller tappar vatten mitt i natten.

  • Någon borrar, spikar eller bankar sent på kvällen.

  • Någon använder tvättmaskinen nattetid.

Naturligtvis ska du och din familj kunna röra er normalt i lägenheten utan att vara rädda för att betraktas som störande. Men mellan klockan 22:00 och 07:00 bör du visa extra hänsyn och försöka vara lite tystare.

Förvarna dina grannar om du ska ha fest eller om du till exempel behöver borra för att sätta upp tavlor sent någon kväll.

Du har även ansvaret om dina gäster stör, både i lägenheten, i trapphus och ute på gården.