Parabol

Parabol

Parabol kan du sätta upp enbart om nedanstående regler följs:

  • Parabol får endast sättas upp innanför balkongen eller terrassen.
  • Parabol får ej hänga eller sticka ut utanför balkongen eller terrassen.
  • Parabol får ej fästas i fönster, vägg eller fasad.
  • Parabol får ej innebära risk för olägenhet eller skada för människor eller byggnad.
  • En parabol får inte vara en risk för människor eller göra skada på huset.

För att du inte ska drabbas av onödiga kostnader är det viktigt att du följer de regler som gäller.