Trivselregler

Uteplatser i Åmotfors

Ett välskött bostadsområde betyder mycket för trivseln. Därför är det viktigt att alla hjälps åt att hålla ordning, allt efter förmåga. Du kan bidra genom att plocka upp efter dig, lämna sopor på avsedd plats, hålla ordning i trapphuset osv.

Parkering på andra ställen i bostadsområden än på parkeringsplatser är förbjudet pga säkerhetsskäl, utryckningsfordon och liknande. Securitas bevakar. Vid parkering på gräsmatta kommer den skyldige att få betala återställande av nedkörd gräsmatta.

FRIA YTOR I TRAPPHUS OCH ENTRE

Mattor får inte förekomma i trapphusen! Ej heller barnvagnar, skidor, leksaker, cyklar eller andra skrymmande föremål. Utryckningspersonal ska snabbt kunna ta sig fram, även städning ska kunna genomföras utan problem.

TVÄTTSTUGAN

Alla behöver tvätta då och då och därför är tvättstugan en viktig plats i huset därför att det viktigt att du håller rent och snyggt i tvättstugan.OBS! Endast en (1) tvättid ska bokas.

  • Torka av golv, maskiner och bänkar när du är klar.
  • Följ de skötselanvisningar som gäller för maskiner, tumlare och annan utrustning.
  • Använd alltid tvättpåse om du tvättar en bh med bygel. En vanlig anledning till att maskiner inte fungerar är just att en bh-bygel har lossnat och fastnat i maskinen.

Anmäl omgående till oss om något inte fungerar. Och förstås — respektera de tider som är bokade av andra, och använd inte tvättstugan utanför de bokningsbara tiderna. Kom ihåg att endast en tid är bokningsbar.

DELAT ANSVAR FÖR GEMENSAMMA UTRYMMEN

Det finns en hel del gemensamma funktioner och lokaler i ett bostadsområde. Därför är det bra med gemensamma regler:

  • Rökförbud råder i alla gemensamma utrymmen, det vill säga trapphus, hissar, tvättstuga, vind, källare, cykelrum osv.
  • För att värna om miljön delar vi på hushållsavfall och papper i våra soprum medan glas och plast lämnas vid kommunens återvinnings- och miljöstationer. Lämna inte dina sopor på balkongen eller i trapphuset - det luktar.
  • Pälsdjur kan ställa till med problem för allergiker.

BALKONG OCH UTEPLATS - EN PLATS FÖR VILA OCH UMGÄNGE


Det är alltid trevligt med en balkong eller uteplats, men tänk på att du måste ta hänsyn till dina grannar även där. Några hållpunkter:

  • Använd inte balkongen för att piska och skaka mattor. Det dammar!
  • Mata inte fåglar från balkongen eftersom spilld mat kan locka till sig råttor och möss.
  • Blomlådor måste sättas upp på insidan av balkongräcket av säkerhetsskäl. Tänk också på att vattna så att det inte hamnar på grannens balkong.