Garage och bilplats

Skylt för parkeringsplats

Eda Bostads AB hyr ut bilplatser med motorvärmare i anslutning till bostaden. För att ansöka om bilplats kontakta oss direkt. Vi har ett begränsat antal varm/kallgarage.

På den plats du hyr eller på parkeringen som hör till bostadsområdet får endast personbilar i körbart skick parkeras. Detta för att alla boende ska ha möjlighet till parkeringsplats samt för att underlätta underhållningen av parkeringen.

Priserna för garage varierar och beror på garagets karaktär. Kontakta oss gärna för att få exakta prisuppgifter för aktuellt område. 

Avställda och skrotade bilar flyttas bort enligt Lagen om flytt av fordon se mer information under Felparkerade fordon.