Felparkerade fordon

Bild: Parkering förbjuden

Mellan Eda Bostads AB och Securitas har nyttjanderättsavtal tecknats vilket ger Securitas rätt, enligt lag om kontrollavgift vid olovlig parkering (1984:318) att utfärda kontrollavgifter vid parkering i strid mot de förbud eller villkor som anvisats med vägmärken.

Genom att parkera rätt hjälper du till att göra samhället säkert, tryggt och framkomligt.
Ambulanser, brandbilar och andra utryckningsfordon måste alltid ha fri väg. En felparkerad bil kan försena transporten i en situation där varje minut är dyrbar för att rädda liv.

- - - - - - - - - - - - - 

Enligt lagen om flyttning av fordon (2 § 3 a, FFF) får ett fordon flyttas om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering och är enligt uppgift i vägtrafikregistret belagt med körförbud enligt fordonsförordningen (2009:211).

Enligt fordonsförordningen 6 kap. 15 och 16 §§ inträder körförbud för ett sådan fordon som inte har kontrollbesiktigats respektive som vid en kontrollbesiktning är så bristfälligt att det är en uppenbar fara för trafiksäkerheten. Ett sådant felparkerat fordon får som grundregel inte köras från platsen. Detta kan vara en flyttningsgrund. Dels för att undvika långtidsuppställning och dels för att uppställning kan motverka respekten för och syftet med regleringen som sådan.

Fordonsägaren uppmanas alltid att själv flytta sitt fordon. Uppmaningen innehåller besked om att fordonet ska flyttas av ägaren senast på tredje vardagen efter det datum då uppmaningen utställdes. Flyttning kan ske tidigast på fjärde vardagen efter uppmaningen (fyradagarsregeln). Fordonet flyttas vanligen till en särskild uppställningsplats. Polisen underrättas när kommunen beslutar om flyttning av fordon. Om du tror att ditt fordon har flyttats kan du kontakta oss eller vända dig till polisen.