Om Eda Bostads AB

Utsidan av kontoret på Storgatan

Om Eda bostads AB

Företaget är ett av Eda kommun helägt bostadsföretag med uppgift att främja bostadsförsörjningen i Eda kommun, bygga och förvalta fastigheter för kommunens förvaltning, samt kommersiell service. Bolaget skall även förvärva fastigheter eller tomträtter för att uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar

Företagets styrelse består av fem politiskt valda representanter med samma politiska fördelning som för kommunen i övrigt.

Vi har lägenheter och lokaler på flertalet orter i kommunen, med största delen koncentrerad till Charlottenberg, Åmotfors och Koppom, medan det i Skillingsfors finns ett mindre antal. Bostadsbeståndet är varierat med allt från traditionella hyreshus till enfamiljsvillor. Lokalbeståndet består av affärs- kontors- och vårdlokaler.

Vårt kontor där vi är verksamma är beläget på Storgatan 23 i Charlottenberg.