Miljö /återvinningscentral

Miljöstation i Åmotfors

För att värna om miljön delar vi på hushållsavfall och papper i våra soprum medan glas och plast lämnas vid kommunens återvinningsstationer.

Besök Eda kommuns webbplats för mer information om kommunens återvinnings- och miljöstationer, www.eda.se