ATT  bo hos oss

Vi är måna om att våra hyresgäster trivs med sitt boende. Ett bra boende innefattar inte bara bostaden utan miljön runt omkring i form av grönområden, lekparker, närhet till centrum och framför allt en god grannsämja.

Som hyresgäst erhåller du utan insats ett tryggt, bekymmersfritt boende uta obehagliga överraskningar, förutom att betala hyra en gång per månad.

I denna ingår underhåll av lägenhet samt skötsel och underhåll av bostadsområde, trappstädning, värme- varmvatten och sophämtning. Tillkommande kostnader är hushållsel, telefon och hemförsäkring. 

VAR GOD VÄN MED DIN GRANNE

Tänk på att det som du inte störs av kanske grannen inte tycker om. Ofta kan problem och konflikter över t ex vad som inte ska stå i trapphuset och öppna entrédörrar lätt lösas genom att de boende själva kommer överens om vad som gäller. 

Vid störningsproblem som ej kan lösas via direktkontakt hyresgäster emellan, kontakta oss dagtid på tfn 0571-281 99.

Vid akuta ärenden på kvällar och helger kontakta Securitas på tfn 0771-50 60 91. 

HUR MÅNGA FÅR BO I EN LÄGENHET?

Som bostadsbolag jobbar vi aktivt för en bra boendemiljö, där alla i hushållet ska kunna få möjlighet till lugn och ro vid behov.

Antal personer i hushållet ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek, planlösning och utrustning.

Bedömningen av hur många som får bo i lägenheten är en riktlinje och undantag bedöms från fall till fall. Kontraktsinnehavaren ska bo i lägenheten och vara folkbokförd på adressen.

Nedanstående riktlinjer gäller boende per lägenhet för samtliga hyresavtal:

  • 1 rum och kök, max tre person
  • 2 rum och kök, max fyra personer
  • 3 rum och kök, max sex personer
  • 4 rum och kök, max åtta personer