söker du lokaler

Vi har lokaler i olika storlekar som vi kan renovera och iordningställa efter dina önskemål och behov. Vi har även källarlokaler med enklare standard som passar till förråd, föreningsverksamhet eller liknande. Hyran beror på standard och kostnaden för iordningställandet.

Vill du ha mer information kontakta oss på tfn 0571-281 99 eller bostadsbolaget@eda.se