Administration

Foto Hans Helldin
Hans Helldin, VD
0571-281 66 hans.helldin@eda.se

Foto Gert-Ove Axelsson
Gert-Ove Axelsson, Ekonomichef
0571-281 67 gert-ove.axelsson@eda.seMatilda Gunnardsson, Uthyrningsansvarig
0571-281 68 matilda.gunnarsson@eda.se

Sandra Mohlin, Ekonomiassistent
0571-281 93 sandra.mohlin@eda.se

Foto Mattias Melin
Mattias Melin, Fastighetschef
0571-282 86 mattias.melin@eda.se


Jan Nilsson, Energiansvarig
0571-282 44 jan.nilsson@eda.se


Mattias Andrésen, Driftsledare
0571-282 53 mattias.andresen@eda.se

Sarah Fors, Kundmottagare 
0571-281 34 sarah.fors@eda.se


Eva Aanerud Karlsson, Miljöansvarig 
0571-282 88 eva.a.karlsson@eda.se


Kerstin Skoog Olsson, Administratör
0571-281 94 kerstin.skoog-olsson@eda.se