Grilltips

Grill

Placera grillen långt ifrån husväggen, det är bra både med tanke på brandrisken och av hänsyn till dina grannar. Har Du en uteplats alldeles under grannens balkong, flytta ut grillen en bit. Kontrollera vindriktningen!

Det är inte tillåtet att grilla så att grannarna störs av os och rök. De ska inte behöva stänga sina fönster för att slippa oset. Var alltid försiktig med eld och glöd. Det kan ta upp till 24 timmar efter att du har grillat innan grillkolet blivit tillräckligt svalt för att inte kunna orsaka en brand.

Låt den svalna ordentligt innan du slänger den. Var försiktig med tändvätska som kan orsaka ett brandförlopp som är svår att kontrollera. Välj hellre eltändare, tändrör, tändklossar eller tändpapper.

Grilla inte på balkongen. Att grilla på en inglasad balkong eller direkt under en balkong är livsfarligt. Man kan drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort som de ska. Det är också brandfarligt.

Av det skälet tillåter vi endast grillning med elgrill på balkongerna/uteplatserna.