Personuppgifter och dataskydd

Illustration GDPR

När du anmäler dig till vår bostadskö kommer dina personuppgifter att registreras i vår kunddatabas.

Eda Bostads AB behandlar de insamlade uppgifterna från dig för att kunna vidta de åtgärder som följer av att du begärt att få stå i bostadskö med syfte att i förlängningen ingå ett hyresavtal med oss.

Uppgifter du anger i anmälan till bostadskön (namn, personnummer, adress, telefon och e-post) behandlas för att vi ska kunna kontakta dig angående erbjudanden om lägenhet samt för att kunna förmedla kontakt mellan avflyttande och inflyttande hyresgäster. I samband med erbjudande om lägenhet kommer dina uppgifter behandlas för att göra en kreditupplysning och inhämtande av uppgifter från referenser du lämnar till oss.

För detta ändamål förmedlas uppgifter vidare till tredje part i form av kreditupplysningsföretag. Behandlingen av dina personuppgifter gällande hyresförhållande sker med stöd av att fullgöra ett avtal.

Det kan gälla hyresaviseringar, felanmälan, information till dig som hyresgäst samt annat som hör till den löpande förvaltningen. Dina personuppgifter kommer även att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning (elnätleverantör, inkassobolag m fl).

Även sådana uppgifter som inhämtas under hyrestiden, såsom betalningsförsummelse och störningar i boendet, kan vid behov komma att behandlas för att tillvara ta rättsligt anspråk.

Dina uppgifter kan vid behov lämnas till socialnämnden eller andra berörda myndigheter. Uppgifterna sparas så länge du är kund hos oss. Därefter kommer enbart nödvändiga uppgifter sparas för olika lagkrav, exempelvis bokföringslagen, eller i de fall det förekommer en skuld gentemot oss.

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att få dem ändrade. Kontakta oss på bostadsbolaget@eda.se eller tfn 0571-281 99.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet i bestämmelserna i Dataskyddsförordningen,GDPR (General Data Protection Regulation).