Inomhusklimat

Det som gäller i våra fastigheter är att det ska vara minst 20 grader inne.

När värmen stiger minskar termostaten automatiskt värmen till elementet. Är värmetillskottet tillräckligt stort kan elementen till och med kännas kalla.

Vid snabba väderomslag med stora termperaturskillnader, under framförallt vår och höst, är det svårt för våra värmesystem att hålla en jämn innetemperatur.

Byggnader ackumulerar fukt under sommarperioden. När hösten kommer och temperaturen sjunker både utomhus och inomhus, kommer även den ackumulerade fukten i betongstommen ut i lägenheten och det uppfattas som att det är rått och kallt inne i lägenheten.

Tips för rätt temperatur inomhus:

  • Placera inte möbler eller tunga gardiner framför elementen eftersom det hindrar värmen från att komma ut i rummet.
  • Lämna minst 10-15 cm luftspalt.
  • Vädra snabbt och intensivt i max fem minuter.
  • Ventilationen är viktigt. Ha ventiler och innedörrar öppna så sprids värmen i lägenheten.

Har du under 20 grader efter att du följt våra tips - gör en felanmälan till oss.