Avflyttning

Flyttlåda

Uppsägningstiden för din lägenhet är tre månader. Om du t.ex. säger upp lägenheten den 15 februari så börjar uppsägningstiden gälla från den 1 mars och du är betalningsskyldig t.o.m. den 31 maj.

Uppsägning av lägenhet

Vid dödsfall gäller en månads uppsägningstid under förutsättning att lägenheten sägs upp inom en månad efter dödsfallet, i annat fall blir det tre månaders uppsägningstid. Dödsbodelägare måste göra en skriftlig uppsägning och lämna in tillsammans med ett dödsfallsintyg och släktutredning som fås från Skatteverket.

När du sagt upp din lägenhet skriftligen måste du enligt Hyreslagen visa lägenheten för intresserade. Vi lämnar ut dina kontaktuppgifter till de som vi erbjuder visning av lägenheten. De kontaktar då dig direkt för att boka tid för visning. Tänk på att en person som är intresserad av din lägenhet kan ha med sig flera till visningen, fråga gärna när ni bokar tid för visning hur många som kommer.

Hoppas du trivts i lägenheten, att du vårdat den väl och att du tänker lämna den i välstädat skick.

Följande gäller enligt Hyreslagen

Infaller dag då ut- respektive inflyttning av lägenhet skall ske på söndag eller annan allmän helgdag ändras det till nästkommande vardag.

Den som flyttar ut ur lägenheten skall senast kl 12:00 avträdesdagen hålla lägenheten tillgänglig för den som skall flytta in.

Tillfälligt parkeringstillstånd vid utflyttning

Behöver du parkera inne på bostadsområdet vid utflyttningen krävs ett tillfälligt parkeringstillstånd. Är du i behov av parkeringstillstånd tala om det för oss i samband med uppsägningen. Parkeringstillståndet är tidsbestämt och gäller mellan kl 07.00–22.00.

Avflyttningsbesiktning

Kallelse till besiktning skickas till dig ca en vecka före besiktningsdatum. Meddela om du vill närvara vid besiktningen.

Lägenheten skall vara utflyttad och städad samt alla nycklar skall lämnas senast vid besiktningen.

Sjutillhållarlås skall lämnas kvar i ytterdörren, nycklarna ska lämnas tillsammans med övriga nycklar.

Nycklar som kommit bort eller inte lämnas i tid förorsakar låsbyte som debiteras dig.

Alla våra lägenheter underhålls vid de periodiska genomgångarna. Detta innebär att normalt skall inga underhållsåtgärder behöva vidtas i lägenheterna däremellan, om inte särskild överenskommelse om annat träffats såsom tidigarelagt underhåll. Besiktningsmannen måste därför bedöma om lägenhetens skick motsvarar dess ”ålder”. Om skador eller överslitage förekommit skall dessa åtgärdas och kostnaderna, efter avskrivning för ålder och bruk, kommer att debiteras dig. Avskrivningsnormen fastställes efter förhandlingar med Hyresgästföreningen. För vissa detaljer sker ingen avskrivning, besiktningsmannen informerar om detta.

Är du medveten om eventuell skada kan du fackmässigt åtgärda detta före besiktningen. Underrätta oss om dolda fel, bättre att detta kommer fram nu, annars hittar säkert nästa hyresgäst skadan och du får en faktura på nödvändiga åtgärder.

Lägenhetsutrustning som ska vara kvar och uppsatt

  • Innerdörrar, kyl och frys, spis inkl bruksanvisningar
  • Skåp och skåpbeslag
  • Handdukshängare, badrumsskåp
  • Fästen till gardinkäppar
  • Ev kryddhyllor och burkar
  • Fasta armaturer
  • Hatthylla i hall
  • Väggfäst dosa i hall (Ecoguard)
  • Mediafördelare som erhållits av Eda Bostads AB

Checklista för flyttstädning finns under fliken Blanketter.

Har du installerat diskmaskin, tvättmaskin eller liknande ska detta återställas om inte avtal gjorts upp med ny hyresgäst, att denne tar över ansvaret för återställandet. Om ny hyresgäst skall ta över ansvaret för tidigare installerade maskiner överenskommelse till oss om detta, se under fliken e-tjänster.

Är lägenheten vid besiktningstillfället inte alls eller bristfälligt rengjord, beställer vi städning genom städfirma och fakturerar kostnaden för detta till dig. Därför är det viktigt att du är med på besiktningen och kanske kan åtgärda vissa saker omedelbart.

Tack för att du möter oss på halva vägen och hjälper till så att nästa hyresgäst får ett fint mottagande.