Hyreshöjning 2023

Hyreshöjning 2023

Eda Bostads AB har haft förhandlingar med Hyresgästföreningen i Värmland om förändrade hyror fr.o.m. 1 januari 2023.

Årets förhandlingar har präglats av samtal om rådande inflation som leder till taxehöjningar och ökande kostnader. Vi har årliga ökade kostnader, men senaste året har präglats i krafliga prisökningar på bland annat råvaror till underhåll, energi, drivmedeI och el. Detta medför alt prisökningarna påverkar kostnader för drift och förvaltning av fastigheterna.

Förhandlingarna

Hyreshöjningen landar på 3,95% fr.o.m. 1 januari 2023. Delta motsvarar en höjning med ca. 180 kronor per månad för en normalstor 2 rumsfägenhet (55 kvm). Motorvärmare höjs med 25 kronor per månad.

Hur kan vi påverka hyresnivån

Genom ett aktivt varsamt boende, hushålla med vatten, anmäla problem med värmen, tänka på sopsortering samt anmäla uppkomna feI, läckande kranar, WC-stolar mm omedelbart via "Mina sidor" kan Du påverka hyresnivån.
Tänk även på att ha en hemförsäkring ifall något oväntat händer.

Bostads bidrag

Glöm inte att hos Försäkringkassan undersöka hur din nya hyra kan påverka möjligheten att få eller förändra ditt bostadsbidrag.