Renovering Hjorten 1 /Långholmen

Bild av bostadshus

Fastigheten är från slutet av 1950 och det finns behov av renovering samt åtgärder för att uppfylla dagens myndighetskrav. Det har utförts en statusbesiktning på fastigheten för att se på olika möjligheter, kalkyler och förslag har tagits fram.

2022-02-23 togs det ett inriktningsbeslut gällande Hjorten 1 som innebär att vi ska ta fram upphandlingsunderlag för installation av ventilationssystem, nya kök och byte av badrumsfönster i samtliga lägenheter. Byte av ytskikt sker endast där det är nödvändigt och enligt underhållsplan. Reparation och målning av fasad, byte av vindskivor/takfot. 

2022-10-06 Renoveringen av Hjorten 1 kommer att utföras av Byggcompaniet . Man räknar med att starta renoveringen i januari 2023. Under renoveringsperioden kommer man inte kunna bo kvar i sin lägenhet, utan man kommer att erbjudas en tillfällig bostad. Man kommer att renovera per våningsplan och trapphus. Det räkas att ta ca 4 veckor per våningsplan att färdigställa renoveringen.