Hyresinformation 2024

thumbnail_Cirkeldiagram 2024.jpg

Eda Bostads AB har haft förhandlingar med Hyresgästföreningen i Värmland om förändrade hyror fr.o.m. 1 januari 2024. 

Bakgrund

Årets förhandlingar har präglats av samtal om rådande inflation som leder till taxehöjningar och ökande kostnader. Vi har årliga ökade kostnader, men senaste året har präglats i kraftiga prisökningar på bland annat råvaror till underhåll, energi, drivmedel och el. Detta medför att prisökningarna påverkar kostnader för drift och förvaltning av fastigheterna.

Förhandlingarna

Hyreshöjningen landar på 5,1% fr.o.m. 1 januari 2024. Bilplats höjs med 50 kronor per månad.

Hur kan vi påverka hyresnivån

Genom ett aktivt varsamt boende, hushålla med vatten, anmäla problem med värmen, tänka på sopsortering samt anmäla uppkomna fel, läckande kranar, WC-stolar mm omedelbart via www.bostadsbolaget.eda.se ”mina sidor” kan Du påverka hyresnivån.

Tänk även på att ha en hemförsäkring ifall något oväntat händer.

Bostadsbidrag

Glöm inte att hos Försäkringskassan undersöka hur din nya hyra kan påverka möjligheten att få eller förändra ditt bostadsbidrag.