Filterbyte Björkstigen 20-28

Under vecka 49 med start måndag 2 december, mellan kl 8-16, kommer vi att utföra filterbyte i köksfläkten samtidigt gör vi även en funktionskontroll. 
Får vi inte gå in med huvudnyckel kontakta oss på tfn 0571-281 99.