Other languages Skriv ut

 
flaggor
Vi har valt att använda Googles översättningsfunktion på Eda Bostads webbplats. Googles funktion översätter hela webbplatsen till valfritt språk på några sekunder.


Man måste ändå komma ihåg att översättningen görs av en maskin och inte av en människa. Det betyder att man aldrig kan förvänta sig en översättning som är korrekt till 100%. Ibland kan det få till följd att översättningen blir felaktig och till och med komisk.

Eda Bostad ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättning som utförts av en utomstående part. Endast den svenska texten är att betrakta som kommunens officiella text.

Denna översättningsmöjlighet skall betraktas som en hjälp och en service för besökare som inte behärskar svenska språket.

We have chosen to use the Google translation function in Eda Bostads website.

You still have to remember that the translation is done by a machine and not a human. This means that you can never expect a translation that is accurate to 100%. Sometimes it can have the effect that the translation is inaccurate and even comical.
 
Eda Bostad is not responsible for any inaccuracies in the translation done by a third party. Only the Swedish text is considered as the companys official text.
 
This translation option shall be considered as a help and a service for visitors who do not speak Swedish.
Sidansvarig: Marcus Brolin