Hyresändring 2021

Eda Bostads AB har haft förhandlingar med Hyresgästföreningen i Värmland om förändrade hyror fr.o.m. 1 januari 2021.

Årets förhandlingar har präglats av Covid-19 pandemin och det har varit en god dialog och samförstånd mellan parter för en stabil och långsiktig hyresutveckling. Vi har årliga ökade kostnader. Men på grund av marknadens låga ränteläge och omförhandlat elavtal har vi kunnat hålla nere konsumtionskostnader. Hyreshöjningen blir relativt låg 2021 då vi landar på 1% vilket blir 10kr/kvm fr.o.m. 1 januari 2021. Detta motsvarar en höjning med ca 50 kr per månad för en normalstor 2-rumslägenhet.

Hur kan vi påverka hyresnivån
Genom ett aktivt varsamt boende, hushålla med vatten, anmäla problem med värmen, tänka på sopsortering samt anmäla uppkomna fel (läckande kranar, WC-stolar m.m.) omedelbart till felanmälan på tlf 0571-281 99 kan Du påverka hyresnivån. Tänk även på att ha en hemförsäkring ifall något oväntat händer.

Bostadsbidrag
Glöm inte att hos Försäkringskassan undersöka hur Din nya hyra kan påverka möjligheten att få eller förändra Ditt bostadsbidrag