Hemförsäkring

Bild från husbrand

Om du inte redan har en hemförsäkring måste du teckna en sådan. Den täcker det mesta av dina kostnader om du råkar ut för t ex inbrott, vattenskada, brand med mera.

Skulle du som hyresgäst förorsaka en skada sker en reglering mellan din hemförsäkring och Eda Bostads ABs försäkring där du som hyresgäst betalar den självrisk som du har i ditt eget bolag.

Har du ingen hemförsäkring är du själv ersättningsskyldig och får betala den kostnaden som uppstår i samband med skadan.

Järmför hemförsäkring på konsument.se/hemforsakring.