HYRESÄNDRING 2019

Vy över Charlottenberg


Eda Bostads AB har haft förhandlingar med Hyresgästföreningen i Värmland om förändrade hyror
fr o m 1 januari 2019.

Vi lever i ett samhälle med ständiga prishöjningar, en del går att motverka genom modernare hjälpmedel medan andra ej går att påverka. Exempel på ökade kostnader som vi i år måste ta hänsyn till är försäkringar, taxor för vatten, sophämtning samt politiska beslut.

Eda Bostads ABs utgångskrav var en höjning med 1,4 %. Efter förhandlingarna stannade höjningen på 1,1 % /10,00 kr/kvm fr o m 1 januari 2019 vilket motsvarar en höjning med ca 50 kr per månad för en normalstor 2 rumslägenhet.


Hur kan vi påverka hyresnivån

Genom ett aktivt varsamt boende, hushålla med vatten, anmäla problem med värmen, tänka på sopsortering eftersom soporna vägs samt anmäla uppkomna fel, läckande kranar, WC-stolar mm omedelbart till felanmälan, via Mina sidor eller på tlf 0571-281 99, kan Du påverka hyresnivån.

Tänk även på att ha en hemförsäkring ifall något oväntat händer.