Till dig som flyttar in Skriv ut

 
Hand som håller i en nyckelknippa

Kontrollera att lägenheten är hel och ren

Du har rätt att kräva att lägenheten är i bra skick och ordentligt städad när du flyttar in. Lägenheten besiktigas alltid innan en ny hyresgäst flyttar in, men det kan ändå finnas brister som inte har upptäckts. Är du missnöjd med något är det viktigt att du omedelbart hör av dig till oss. Du kan exempelvis inte få ersättning för att den förra hyresgästen städat dåligt, om du själv har städat lägenheten efter att du flyttade in.

Kontrollera dina nycklar

Vid inflyttning får du ett antal originalnycklar till lägenhet, port och tvättstuga. Dessa är alltid stämplade med ett speciellt nummer. Kontrollera att du fått rätt nycklar och att antalet stämmer. Du är själv ansvarig för att hålla ordning på nycklarna. De är värdeföremål som inte får komma i orätta händer. Extranycklar bekostar du själv. Tappar du två nycklar byter vi cylinder. Kostnaden är över 1000 kr, som du betalar.

VIKTIGT!! Se över din hemförsäkring

Hemförsäkring ger bra skydd

Ibland är olyckan framme och då behöver du ha ett bra skydd för din egendom. Vi täcker bara skador på själva byggnaden, inte dina personliga ägodelar.

Hemförsäkringen täcker delar av dina kostnader om du råkar ut för exempelvis:

  • Stöld, inbrott och skadegörelse.

  • Brand eller explosion

  • Skador på hushållsmaskiner.

  • Översvämning

Undersök möjligheten att få bostadsbidrag hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten för dig som är pensionär.

Är du intresserad av att hyra garageplats eller parkeringsplats med motorvärmare ring 0571-281 99

Betala hyran i tid

Det är viktigt att hyran betalas i tid, annars riskerar du att förlora ditt hyreskontrakt. Kontakta oss om Du kommer efter med betalning av någon anledning.

Autogiro

Vill Du ha hyran betald via autogiro ring Bostadsbolaget 0571-281 00

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Det är en rättighet att kunna känna sig trygg och säker i både bostad och bostadsområde. Men ansvaret för säkerheten är delat:

Vi ska se till att lås och lampor utomhus som styrs med automatik fungerar.

Du som hyresgäst måste följa de regler som gäller för säkerheten och i övrigt vara allmänt aktsam om bostaden.

Fel och störningar

Du är skyldig att kontakta oss snarast om det inträffar ett fel eller en skada i lägenheten, så att inte skadan förvärras. I annat fall kan du bli skadeståndsskyldig.

Om det visar sig att felet orsakats av onormalt slitage eller skadegörelse, kan du dock själv få stå för reparationskostnaden.

Blir du störd, ta i första hand kontakt med din störande granne direkt. Om grannen inte upphör att störa dig, kontakta oss.

Störningsjour Securitas 0771-50 60 91 mellan 22:00-07:00

Exempel på störningar kan vara:

  • Någon spelar musik på mycket hög nivå. En hund skäller högt och länge.

  • Någon duschar eller tappar vatten mitt i natten.

  • Någon borrar, spikar eller bankar sent på kvällen.

  • Någon använder tvättmaskinen nattetid.

Naturligtvis ska du och din familj kunna röra er normalt i lägenheten utan att vara rädda för att betraktas som störande. Men mellan klockan 22.00 och 07.00 bör du ta extra hänsyn och försöka vara lite tystare.

Förvarna gärna dina grannar

Förvarna dina grannar om du ska ha fest eller om du till exempel behöver borra för att sätta upp tavlor sent någon kväll.

Dina gäster är ditt ansvar

Du har även ansvaret om dina gäster stör, både i lägenheten, i trapphus och ute på gården.

Hänsyn + Omtanke = Trivsel

Du har rätt till lugn och ro.

Människor har olika referensramar. En del blir störda av sådant som andra inte bryr sig om. För att ett myller av olika människor ska fungera tillsammans och trivas bra, krävs alltså att man tar hänsyn till varandra, både inom de egna väggarna och i gemensamma utrymmen.

Sidansvarig: Hans Helldin