Avflyttning

Flyttlåda

När du sagt upp din lägenhet skriftligen måste du enligt Hyreslagen visa lägenheten för intresserade ev nya hyresgäster. Hoppas du trivts i lägenheten, att du vårdat den väl och att du tänker lämna den i välstädat skick.

Följande gäller enl Hyreslagen

Infaller dag då ut- resp inflyttning av lägenhet skall ske på söndag eller annan allmän helgdag, ändras det till nästkommande vardag

Den som flyttar ut ur lägenheten skall senast kl 12:00 avträdesdagen hålla lägenheten tillgänglig för den som skall flytta in. Du får besked om när besiktning skall ske och då skall lägenheten vara klar för avflyttning.

Avflyttningsbesiktning

På överenskommen tid kommer besiktning att ske där du som flyttar ut och de som ev flyttar in är närvarande. Är du förhindrad att närvara kan du låta någon anhörig närvara i ditt ställe.

Alla nycklar skall lämnas senast vid besiktningen.

Sjutillhållarlås skall lämnas kvar i ytterdörren, nycklarna ska lämnas tillsammans med övriga nycklar.

Nycklar som kommit bort eller inte lämnas i tid förorsakar låsbyte som debiteras dig

Alla våra lägenheter underhålls vid de periodiska genomgångarna. Detta innebär att normalt skall inga underhållsåtgärder behöva vidtas i lägenheterna däremellan, om inte särskild överenskommelse om annat träffats ex tidigarelagt underhåll. Besiktningsmannen måste därför bedöma om lägenhetens skick motsvarar dess ”ålder”. Om skador eller överslitage förekommit skall dessa åtgärdas och kostnaderna, efter avskrivning för ålder och bruk, kommer att debiteras dig. Avskrivningsnormen fastställes efter förhandlingar med Hyresgästföreningen. För vissa detaljer sker ingen avskrivning, besiktningsmannen informerar om detta.

Är du medveten om ev skada kan du fackmässigt åtgärda detta före besiktningen. Underrätta om ev dolda fel, bättre att detta kommer fram nu, annars hittar säkert nästa hyresgäst skadan och du får en faktura på nödvändiga åtgärder.

Lägenhetsutrustning som ska vara kvar och uppsatt

  • Innerdörrar, kyl och frys, spis inkl bruksanvisningar
  • Skåp och skåpbeslag
  • Handdukshängare, badrumsskåp
  • Fästen till gardinkäppar
  • Ev kryddhyllor och burkar
  • Fasta armaturer
  • Hatthylla i hall

Flyttstädning

Dekaler och tape skall tas bort.

I köket skall väggar, tak och snickerier tvättas. Lådor och skåp ska rengöras. Kyl och frys stängas av och avfrostas. Spis, ugn, kyl, sval, frys rengöres in-och utvändigt, även bakom.

Även i badrum tvättas väggar, tak och golv, badkar, wc och handfat, och ev dusch noga. Rengöring under ev badkar samt vattenlås är viktigt.

I klädkammare och förråd ska allt bohag vara borta och det ska städas väl. Fönster putsas på alla sidor. Balkongen ska vara ren, men tänk på ev hyresgäster som bor i våningen under.

Tapetserade väggar dammsuges, ev lätt tvätt vid behov på plastade tapeter. Golv dammsuges och våttvättas. Gammal polish kan tas bort med tvålammoniaklösning. 0,3 l ammoniak blandas med 0,2 l tvålflingor i en 10 l hink med ljummet vatten.

Ev installationer som diskmaskin o likn ska återställas om inte avtal gjorts upp med ny hyresgäst, att denne tar över ansvaret för återställandet

Är lägenheten vid besiktningstillfället inte alls eller bristfälligt rengjord, beställer vi städning genom städfirma och fakturerar kostnaden för detta till dig. Därför är det viktigt att du är med på besiktningen och kanske kan åtgärda vissa saker omedelbart.

Tack för att du möter oss på halva vägen och hjälper till så att nästa hyresgäst får ett fint mottagande.